lørdag 27. februar 2021

Ingri og vekta

Hu vokser så enormt, men de siste ukene har hun bare lagt på 0,5 kg, så nå nærmer det seg kanskje voksestopp? Eller så får hu for lite mat 😂

Lørdag 8,3 kg
Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...