mandag 3. juni 2019

Kaldaste mai på 125 år

Ja, det er ikkje rart at vekstene mine ikkje veks etter at dei kom ut.. Og no er det juni og no gjekk det akkurat ei kraftig haglbyge her.. Stakar små, dei frys i hel

I kjellaren er det og lite vokster.. Berre liv i 2-3 av sommarblomane eg sådde.. Nei nei nei, alt det strevet alle dei månadane og så skjer det så lite



Drivhus! Eg må ha drivhus

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...