torsdag 3. mars 2016

Syke hjem

Mor brakk jo bekkenet og kom inn på korttidsplass som ble omgjort til langtidsplass da de (endelig) fant ut at hu ikke klarer seg hjemme lenger.

Vi ble forespeilet at det kunne ta opp mot 6 måneder å få fast plass på sykehjem, og hun hadde innstilt seg på å være på korttidsplass-sykehjemmet disse månedene, men så plutselig ble det plass etter bare 2 ukers ventetid.

Og var ikke ting vanskelige før, så ble det hvertfall det nå.. Det er bare demente pasienter der og mor er jo helt klar i toppen.

For noen dager siden kom det inn en annen dame fra korttidshjemmet som også er klar i toppen, men de ble plassert i hver sin etasje! De møttes tilfeldig på en av fellesaktivitetene på hjemmet.

Begge ville flytte til den andres etasje, da de er dårlige til beins og syns det er vanskelig å ta heis og komme seg rundt og det er ledige rom i begge etasjer! Jeg snakket med lederen på hjemmet og avdelingslederen, men "det var en vanskelig kabal".. Men de VIL jo ikke engang prøve å få kabalen til å gå opp - "det går seg nok til, de blir vante med å ha det sånn"

Nå har hu vært på sykehjemmet i 14 dager og det går seg virkelig ikke til. Hu mistrives så til de grader, gråter og skjeller hver gang jeg snakker med henne og jeg har vært i møter med sykehjemmet, ringt helse- og sosialkontoret og holdt på. Nå har vi fått løfte om at hun skal få bytte til et annet sykehjem så får vi bare krysse fingrene for at det går like raskt

Jeg kan imidlertid ikke forstå at dette er en bedre løsning enn å flytte to venninner inn i samme etasje..
bildet er fra rommet mor delte med en annen dame på det første korttidsoppholdet i des 2015

Og som ikke det var nok, familien til venninnen har også søkt om overflytting til annet sykehjem..

Syke hjem

Jadda, jeg vet det er orddelingsfeil, men det passer veldig bra


Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...