onsdag 15. mars 2017

Likvake

"Brutt lenke" er til minne om de 123 menneskene som mistet livet da Alexander L Kielland-plattformen kantret i Nordsjøen 27. mars 1980


Rune var inne til førstegangstjeneste da ulykken skjedde og han og de andre soldatene (unge gutter på 18-20 år) ble satt til å være "likvakt" på nettene i et av forsvarets bygg på Soma (like ved Sola flyplass), hvor de døde ble lagt i forbindelse med identifisering. Pressen og journalister var desperate etter å få tatt bilder og oppdraget var å sikre at de ikke slapp inn

Rune har noen sterke synsinntrykk fra disse døgnene som han ikke liker å snakke om

I dag hadde man neppe brukt ungdommer til en slik oppgave. Og hvis det hadde skjedd så hadde man nok blitt debriefet av kriseteam etterpå.

Godt verden går fremover

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...