fredag 11. oktober 2019

Drivhuset er kommet :-)

Eg bestilte levering hjå naboen oppe i lia, mest fordi ein lastebil ikkje kjem opp bakken frå sjøen og hit pga brattå

BM var heime og me avtalte at ho skulle signere på "pakken" når den kom, men det vart jo ein heil historie av den der drivhusleveringa, huffameg

Lastebilen det kom med var jo ikkje dimensjonert for den smale vegen over fjellet og hit, så sjåføren var ganske svett då han kom fram, tannlaus var han visst og (men det var nok ikkje noko som skjedde på turen over frå dalen) Eit slet for å få pallane ned i tunet vart det og.. Ein annan gong må me nok vera der sjølv

DETTE synet møtte meg i tunet hos naboen i dag då eg kom fra jobb, 350 kilo med drivhusBlautt drivhus

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...